קטלוג כוורות

קלאפה - 300 ₪ קלאפה
כוורת פתוחה - 220 ₪ כוורת פתוחה
כוורת 151 - 370 ₪ כוורת 151
כוורת 113 - 270 ₪ כוורת 113
כוורת 39 - 190 ₪ כוורת 39